LP NAZWA PROJEKTU ROK/NUMER  PROGRAMU BENEFICJANT GMINA Powiat PRZYZNANA         W EUR WYKORZYSTANA KWOTA          W EUR WKŁAD WŁASNY WARTOŚĆ PROJEKTU
1. Dofinansowanie wydawnictwa ZIEMIA KŁODZKA CBC 1996 Trójstr. Wydawnictwo Ziemia Kłodzka Nowa Ruda - miejska Kłodzko    50 000,00          50 000,00          16 700,00     66 700,00   
2. Dostosowanie polskich struktur euroregionalnych do profesjonalnej obsługi Funduszu Małych Projektów Phare CBC ZZ 96 27 Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej Euroregion Glacensis Kłodzko 23 212,00         9 313,63                         -         9 313,63   
3. Turystyka pomostem do poznania   sąsiada – wydanie wspólnych broszur informacyjnych             o Euroregionie Glacensis ZZ 96 27 Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej Euroregion Glacensis Kłodzko 7 920,00         7 524,00            3 047,06     10 571,06   
4. Turystyka pomostem do poznania   sąsiada – wspólna promocja potencjału  turystycznego             i dorobku Euroregionu Glacensis ZZ 96 27 Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej Euroregion Glacensis Kłodzko 5 650,00         5 008,75            3 414,30       8 423,05   
5. Koncepcja zagospodarowania zespołu turystyczno – rekreacyjnego na Górze Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie – Międzynarodowe Centrum Spotkań  Młodzieży Miast Partnerskich ZZ 96 27 Gmina Miejska Nowa Ruda Nowa Ruda - miejska Kłodzko 2 137,00         2 030,15               796,09       2 826,24   
6. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego Śnieżnika Kłodzkiego ZZ 96 27 Związek Gmin Śnieżnickich Bystrzyca Kłodzko 10 820,00         8 470,00            2 830,00     11 300,00   
7. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego szczytu Orlicy ZZ 96 27 Gmina Duszniki Zdrój Duszniki Zdrój Kłodzko 6 511,00         6 185,45            2 614,55       8 800,00