LP Nr Projektu Nazwa Projektu Rok/Numer Programu Beneficjent Gmina Powiat Przyznana kwota dofinansowania w EUR Wykorzystana kwota dofinansowania w EUR Wkład własny Całkowita wartośc projektu dziedzina kategoria beneficjenta
                                        3 889 003,19               1 663 413,71            694 852,41        369 647,49         227 765,03       864 222,93       
1. 1 Dofinansowanie wydawnictwa ZIEMIA KŁODZKA CBC 1996 Trójstr. Wydawnictwo Ziemia Kłodzka Nowa Ruda - miejska Kłodzko           50 000,00              50 000,00               16 700,00             66 700,00    wspieranie rozwoju demokracji lokalnej Pozostałe instytucje D
2. 1. Dostosowanie polskich struktur euroregionalnych do profesjonalnej obsługi Funduszu Małych Projektów Phare CBC ZZ 96 27 Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej Euroregion Glacensis Kłodzko 23 212,00             9 313,63                              -                 9 313,63    programy wymiany kulturalnej Stowarzyszenia
3. 2. Turystyka pomostem do poznania   sąsiada – wydanie wspólnych broszur informacyjnych             o Euroregionie Glacensis ZZ 96 27 Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej Euroregion Glacensis Kłodzko 7 920,00             7 524,00                  3 047,06             10 571,06    zasoby ludzkie Stowarzyszenia K
4. 3. Turystyka pomostem do poznania   sąsiada – wspólna promocja potencjału  turystycznego             i dorobku Euroregionu Glacensis ZZ 96 27 Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej Euroregion Glacensis Kłodzko 5 650,00             5 008,75                  3 414,30               8 423,05    studia nad planowaniem przestrzennym i rozwojem Stowarzyszenia P
5. 4. Koncepcja zagospodarowania zespołu turystyczno – rekreacyjnego na Górze Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie – Międzynarodowe Centrum Spotkań  Młodzieży Miast Partnerskich ZZ 96 27 Gmina Miejska Nowa Ruda Nowa Ruda - miejska Kłodzko 2 137,00             2 030,15                     796,09               2 826,24    rozwój gospodarczy Urzędy Miast i Gmin RT
6. 5. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego Śnieżnika Kłodzkiego ZZ 96 27 Związek Gmin Śnieżnickich Bystrzyca Kłodzko 10 820,00             8 470,00                  2 830,00             11 300,00    rozwój gospodarczy Stowarzyszenia EG
7. 6. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego szczytu Orlicy ZZ 96 27 Gmina Duszniki Zdrój Duszniki Zdrój Kłodzko 6 511,00             6 185,45                  2 614,55               8 800,00    rozwój gospodarczy Urzędy Miast i Gmin
8. P99.2.001 Koncert MIĘDZY NAMI SĄSIADAMI w ramach XII Festiwalu FOLK FIESTA w Ząbkowicach Śląskich - zespoły HADAr I MAŁY HADAR (Cerveny Kostelec - Czechy) PL 99 11 Ząbkowicki Ośrodek Kultury, Ząbkowice Śląskie Ząbkowice Śląskie Ząbkowice 1000,00 1000,00               1 521,25               2 521,25    programy wymiany kulturalnej Domy Kultury i Ośrodki Sportu
9. P99.2.002 Pierwszy Euroregionalny polsko - czeski spływ kajakowy WIOSENNNE WODY ZIEMI KŁODZKIEJ PL 99 11 Gmina Wiejska Kłodzko Gmina Kłodzko Kłodzko 5000,00 4504,00               1 509,24               6 013,24    programy wymiany kulturalnej Urzędy Miast i Gmin
10. P99.2.003 Oznakowanie walorów krajoznawczych polskiej części Euroregionu Glacensis - koncepcja przestrzenna i realizacji PL 99 11 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis Euroregion Glacensis Kłodzko 7000,00 9500,00               3 299,99             12 799,99    rozwój gospodarczy Stowarzyszenia
11. P99.2.004 Euroregion Glacensis - podstawowe informacje. Publikacja informacyjno-statystyczna. PL 99 11 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis Euroregion Glacensis Kłodzko 1000,00 1000,00                  882,05               1 882,05    wspieranie rozwoju demokracji lokalnej Stowarzyszenia
12. P99.2.005 BIKE GLACENSIS. Koncepcja ścieżek rowerowych Ziemi Kłodzkiej i Ząbkowickiej PL 99 11 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis Euroregion Glacensis Kłodzko 6500,00 5340,31               1 780,12               7 120,43    studia nad planowaniem przestrzennym i rozwojem Stowarzyszenia
13. P99.2.006 INFO GLACENSIS - projekt multimedialnej prezentacji Euroregionu Glacensis PL 99 11 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis Euroregion Glacensis Kłodzko 8500,00 8132,56               2 725,31             10 857,87    wspieranie rozwoju demokracji lokalnej Stowarzyszenia
14. P99.2.007 Euroregion Glacensis -Bliżej Natury- plotery i plansze wystawowe PL 99 11 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis Euroregion Glacensis Kłodzko 2800,00 2800,00               2 060,45               4 860,45    turystyka Stowarzyszenia
15. P99.2.008 Sesja szkoleniowa dla informatorów turystycznych w Euoregionie Glacensis PL 99 11 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis Euroregion Glacensis Kłodzko 5000,00 4777,70               2 699,62               7 477,32    zasoby ludzkie Stowarzyszenia
16. P99.2.009 Agroturystyczna atrakcja czyli winnica w górskim krajobrazie PL 99 11 Stowarzyszenie "Zdanie" Bystrzyca Kłodzko 3000,00 2069,78               1 335,18               3 404,96    rozwój gospodarczy Stowarzyszenia
17. P99.2.010 Promocja idei-Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży Miast Partnerskich w Nowej Rudzie PL 99 11 Gmina Miejska Nowa Ruda Nowa Ruda - miejska Kłodzko 4500,00 3680,15               1 269,83               4 949,98    programy wymiany kulturalnej Urzędy Miast i Gmin
18. P99.2.011 Bliższe poznanie PL 99 11 Urząd Miejski w Stroniu Śląskim Stronie Śląskie Kłodzko 1500,00 1500,00                  500,26               2 000,26    programy wymiany kulturalnej Urzędy Miast i Gmin
19. P99.2.012 Inauguracja 12 Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej w Kłodzku PL 99 11 Gmina Miejska Kłodzko Kłodzko Kłodzko 4000,00 3266,52               1 088,94               4 355,46    programy wymiany kulturalnej Urzędy Miast i Gmin
20. P99.2.013 Polsko-czeskie spotkania młodzieży w Ząbkowicach Śląskich PL 99 11 Publiczne Gimnazjum nr 2 w Ząbkowicach Śl. Ząbkowice Śląskie Ząbkowice 1000,00 1000,00                  374,20               1 374,20    programy wymiany kulturalnej Szkoły
21. P99.2.014  XII Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej w Ząbkowicach Śl. PL 99 11 Zarząd Miasta i Gminy  Ząbkowice Śl. Ząbkowice Śląskie Ząbkowice 3500,00 2780,79               1 172,58               3 953,37    programy wymiany kulturalnej Urzędy Miast i Gmin
22. P99.2.015 Wymiana sportowo-rekreacyjna pomiędzy miastami partnerskimi Cerveny Koslelec (Czechy) - Ząbkowicach Śl. PL 99 11 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śl. Ząbkowice Śląskie Ząbkowice 1000,00 815,78                  416,08               1 231,86    programy wymiany kulturalnej Domy Kultury i Ośrodki Sportu
23. P99.2.016 Poznawanie przyrody i dorobku kulturalnego obszarów przygranicznych PL 99 11 Park Narodowy Gór Stołowych Kudowa Zdrój Kłodzko 2500,00 1951,29                  996,55               2 947,84    programy wymiany kulturalnej Pozostałe instytucje
24. P99.2.017 III Targi Przygranicza Kraliki-Międzylesie 2001 PL 99 11 Gmina Międzylesie Międzylesie Kłodzko 3000,00 2947,71                  984,58               3 932,29    rozwój gospodarczy Urzędy Miast i Gmin
25. P99.2.018 "Granica nas nie dzieli" młodzieżowe spotkania PL 99 11 Muzeum Ziemi Kłodzkiej Kłodzko Kłodzko 1000,00 777,34                  265,04               1 042,38    programy wymiany kulturalnej Pozostałe instytucje
26. P99.2.019 MUFLON CROSS PL 99 11 Klub Górski K2 przy Oddziale PTTK w Ząbkowicach Śl. Ząbkowice Śląskie Ząbkowice 1000,00 1000,00                  358,56               1 358,56    turystyka Pozostałe instytucje
27. P99.2.020 Informator po polskiej części Euroregionu Glacensis ZIEMIA KŁODZKA I OKOLICE PL 99 11 Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej Euroregion Glacensis Kłodzko 8000,00 8000,00               4 012,19             12 012,19    rozwój gospodarczy Stowarzyszenia
28. P99.2.021 Polsko - Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej PL 99 11 Kudowski  Ośrodek Kultury Sportu i Promocji Kudowa Zdrój Kłodzko 1000,00 958,20               1 061,79               2 019,99    programy wymiany kulturalnej Domy Kultury i Ośrodki Sportu
29. P99.2.022 Polsko - Czeska Dwudziestka - Półmaraton PL 99 11 Kudowski  Ośrodek Kultury Sportu i Promocji Kudowa Zdrój Kłodzko 1000,00 897,33                  835,64               1 732,97    turystyka Domy Kultury i Ośrodki Sportu
30. P99.2.023 Dni miast partnerskich: Hronova i Kudowy PL 99 11 Kudowski  Ośrodek Kultury Sportu i Promocji Kudowa Zdrój Kłodzko 1200,00 1200,00                  401,05               1 601,05    programy wymiany kulturalnej Domy Kultury i Ośrodki Sportu
31. P99.2.024 Polsko - Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej - Pociąg radości PL 99 11 Kudowski  Ośrodek Kultury Sportu i Promocji Kudowa Zdrój Kłodzko 2000,00 2000,00               1 354,22               3 354,22    programy wymiany kulturalnej Domy Kultury i Ośrodki Sportu
32. PL0011.03-L001/1 Koncepcja i oznakowanie ścieżek narciarskich w polskiej części Euroregionu Glacensis PL 00 11 Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej Euroregion Glacensis Kłodzko 16771,00 13641,09 4547,03 18188,12 rozwój gospodarczy i turystyka Stowarzyszenie
33. PL0011.03-L001/2 Aktywizacja gospodarcza Euroregionu Glacensis poprzez rozwój turystyki i promocję potencjału turystycznego PL 00 11 Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej Euroregion Glacensis Kłodzko 10362,00 8863,44 2954,49 11817,93 rozwój gospodarczy i turystyka Stowarzyszenie
34. PL0011.03-L001/3 V Targi Przygranicza Kraliki - Międzylesie PL 00 11 Urząd Miejski w Międzylesiu Międzylesie Kłodzko 4154,00 4035,91 1345,30 5381,21 rozwój gospodarczy i turystyka jednostka samorządowa
35. PL0011.03-L001/4 Obchody Dni Miast Partnerskich Kudowy Zdroju i Hronova połączone z biegim "XI Polsko - Czeska Dwudziestka" PL 00 11 Kudowski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Kudowa Zdrój Kłodzko 3579,00 2518,99 839,67 3358,66 wymiana kulturalna domy kultury i ośrodki sportu
36. PL0011.03-L001/5 Oznakowanie ścieżek i szlaków rowerowych w polskiej części Euroregionu Glacensis PL 00 11 Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej Euroregion Glacensis Kłodzko 46042,00 45072,96 15024,32 60097,28 rozwój gospodarczy i turystyka Stowarzyszenie
37. PL0011.03-L001/6 Śnieżnickie Lato Jaskiniowców PL 00 11 Urząd Miejski w Stroniu Śląskim Stronie Śląskie Kłodzko 4465,00 3683,26 1227,76 4911,02 wymiana kultularna jednostka samorządowa
38. PL0011.03-L001/7 Poszerzenie partnerskich kontaktów transgranicznych - Dni Broumova w Nowej Rudzie PL 00 11 Urząd Miejski w Nowej Rudzie Nowa Ruda - miejska Kłodzko 7085,00 5248,11 5248,12 10496,23 wymiana kulturalna jednostka samorządowa
39. PL0011.03-L001/8 Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży Miast Partnerskich w Nowej Rudzie-Blisko siebie PL 00 11 Urząd Miejski w Nowej Rudzie Nowa Ruda - miejska Kłodzko 5430,00 3844,20 1647,52 5491,72 wymiana kulturalna domy kultury i ośrodki sportu
40. PL0011.03-L001/9 41 Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski PL 00 11 Kudowski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Kudowa Zdrój Kłodzko 4221,00 2104,10 701,37 2805,47 wymiana kluturalna domy kultury i ośrodki sportu
41. PL0011.03-L001/10 Sąsiedzkie muzykowanie PL 00 11 Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim Stronie Śląskie Kłodzko 4941,00 3614,44 1204,82 4819,26 wymiana kulturalna jednostka samorządowa
42. PL0011.03-L001/11 Promocja turystyki na pograniczu Kłodzko-Orlickim PL 00 11 Starostwo Powiatowe w Kłodzku Powiat Kłodzki Kłodzko 3848,00 2582,22 907,26 3489,48 rozwój gospodarczy i turystyka jednostka samorządowa
43. PL0011.03-L001/12 Zintegrowany Program Rozwoju Przedsiębiorczości Pogranicza Polsko - Czeskiego w perpektywie przystąpienia do UE PL 00 11 A GROREG w Nowej Rudzie Nowa Ruda - miejska Kłodzko 14240,00 11292,33 3764,12 15056,45 rozwój gospodarczy i turystyka organizacja pozarządowa
44. PL0011.03-L001/13 Powiązanie Śródsudeckiej drogi turystycznej z trasą po fortyfikacjach dla zmotoryzowanych PL 00 11 Starostwo Powiatowe w Kłodzku Euroregion Glacensis Kłodzko 3304,00 3297,71 1100,41 4398,12 rozwój gospodarczy i turystyka jednostka samorządowa
45. PL0011.03-L001/14 Szachowy Glacensis PL 00 11 Uczniowski Klub Sportowy "Sudety" Kłodzko Kłodzko Kłodzko 5252,00 4148,83 1778,07 5926,90 wymiana kulturalna Stowarzyszenie
46. PL0011.03-L001/15 Pogranicze Kłodzko - Orlickie koleją PL 00 11 Starostwo Powiatowe w Kłodzku Powiat Kłodzko 6639,00 5612,91 1871,97 7484,88 rozwój gospodarczy i turystyka jednostka samorządowa
47. PL0011.03-L001/16 SUDETY-powrót do przeszlości PL 00 11 Stowarzyszenie "Zdanie" Stara Bystrzyca Bystrzyca Kłodzko 10497,00 9820,50 3427,17 13247,67 wymiana kulturalna Stowarzyszenie
48. PL0011.03-L001/17 Informator turystyczny 2003/2004 Ziemi Noworudzko Radkowskiej i ziemi Broumovskiej w Euroregionie Glacensis PL 00 11 Partnerstwo Noworudzko - Radkowskie Nowa Ruda - miejska Kłodzko 3587,00 3302,34 1701,21 5003,55 rozwój gospodarczy i turystyka Stowarzyszenie
49. PL0011.03-L001/18 Konferencja Kłodzko - Orlicka PL 00 11 Starostwo Powiatowe w Kłodzku Powiat Ząbkowice 3578,00 3150,29 1058,51 4208,80 rozwój gospodarczy i turystyka jednostka samorządowa
50. PL0011.03-L001/19 Szukamy wspólnej drogi do Europy PL 00 11 Zespół Szkół Samorządowych w Ciepłowodach Ciepłowody Kłodzko 9684,00 2623,64 874,54 3498,18 wymiana kulturalna szkoła
51. PL0109.03-L001/2 Studium wykorzystania szczytowej strefy Śnieżnika dla rozwoju ruchu turystycznego. PL 01 09 Starostwo Powiatowe w Kłodzku Powiat Kłodzki Kłodzko 2560,00   860,00 3 420,00 studia i koncepcje rozwojowe jednostka samorzadowa
52. PL0109.03-L001/3 Miejska Trasa Turystyczna i Rozbudowa Systemu Informacji Turystycznej PL 01 09 Urząd Miasta i Gminy w Bystrzycy Kł Bystrzyca Kłodzko 8752,00 8019,31 2 673,11 10 692,42 rozwój gospodarczy i turystyka jednostka samorzadowa
53. PL0109.03-L001/4 Konferencja Kłodzko-Orlicka         2004-2005 PL 01 09 Starostwo Powiatowe    w Kłodzku Powiat Kłodzki Ząbkowice 5 835,00   1 945,70 7 780,70 studia i koncepcje rozwojowe jednostka samorzadowa
54. PL0109.03-L001/5 Cyklo Glacensis 2004 PL 01 09 Starostwo Powiatowe    w Kłodzku Powiat Kłodzki Kłodzko 3 920,00 3669,49 1 227,74 4 897,23 wymiana kulturalna jednostka samorzadowa
55. PL0109.03-L001/6 Uczmy się partnerstwa we wspólnej Europie PL 01 09 Zespol Szkół Samorządowych Ciepłowody Kłodzko 10 251,00   3 418,00 13 669,00 wymiana kulturalna szkoła
56. PL0109.03-L001/7 VI Targi przygranicza Międzylesie - Kraliki 2004 PL 01 09 Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Międzylesie Kłodzko 6 630,00 3978,00 2 143,35 6 121,35 rozwój gospodarczy i wymiana kulturalna jednoska samorządowa
57. PL0109.03-L001/8 Dzierżonowskie prezentacje 2004     Polski-Czeskie targi           gospodarczo-kulturalne PL 01 09 Gmina Miejska Dzierżoniow Dzierzoniów Kłodzko 19 416,00 18435,87 6 507,80 24 943,67 wymiana kulturalna jednostka samorzadowa
58. PL0109.03-L001/9 Międzynarodowe wyścigi psich zaprzęgów PL 01 09 Gmina Miejska      Duszniki Zdrój Duszniki Zdrój Kłodzko 4 066,00   1 504,00 5 570,00 wymiana kulturalna jednostka samorzadowa
59. PL0109.03-L001/10 Pływać każdy może ...-Polsko-Czeskie Zawody Pływackie PL 01 09 Kudowski Ośrodek Kultury Sportu i Promocjii Kudowa Zdrój Kłodzko 4 853,00 4330,68 1 443,56 5 774,24 wymiana kulturalna domy kultury i osrodki sportu
60. PL0109.03-L001/11 Arnoszt z Pardubic (1297-1364) - obchody jubeliuszowe 2003-2004 PL 01 09 Muzeum Ziemi Kłodzkiej Kłodzko Dzierżoniów 11 683,00 11205,64 3 737,21 14 942,85 wymiana kulturalna muzea
61. PL0109.03-L001/12 Doposażenie Śródsudeckiej drogi turytycznej-odcinek Lądek Zdrój- przejscie graniczne Lutynia/Travna w elementy otoczenia turystycznego PL 01 09 Starostwo Powiatowe    w Kłodzku Lądek Zdrój Kłodzko 5 925,00   1 975,00 7 900,00 rozwój gospodarczy i turystyka jednostka samorzadowa
62. PL0109.03-L001/13 Szachowy Glacensis 2 PL 01 09 Uczniowski Klub Sportowy "Sudety" Kłodzko Kłodzko 5 708,00   2 038,00 7 746,00 wymiana kulturalna stowarzyszenia
63. PL0109.03-L001/14 Transgraniczne powiązania turystyczne Dusznik Zdroju i Destnej w Górach Orlickich PL 01 09 Starostwo Powiatowe    w Kłodzku Powiat Kłodzki Kłodzko 6 251,00 5845,57 1 948,53 7 794,10 studia i koncepcje rozwojowe jednostka samorzadowa
64. PL0109.03-L001/15 Przyjaciele po Obu Stronach Sudetów PL 01 09 Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna Im. K.K. Baczyńskiego w Dzierżoniowie Dzierzoniów Kłodzko 1 846,00 1596,09 560,79 2 156,88 wymiana kulturalna biblioteka
65. PL0109.03-L001/16 Sąsiedzkie Muzykowanie 2004 PL 01 09 Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim Stronie Śląskie Kłodzko 6 392,00 6157,71 2 052,57 8 210,28 wymiana kulturalna domu kultury i ośrodki sportu
66. PL0109.03-L001/17 X-rocznica Współpracy Partnerskiej - Historia, Tradycja, Współczesność PL 01 09 Urząd Miasta i Gminy                    w Bystrzycy Kł Bystrzyca Kłodzko 6 750,00 6236,66 2 078,88 8 315,54 wymiana kulturalna jednostka samorzadowa
67. PL0109.03-L001/18 Bieg " Polsko - Czeska 20 i Dzień Partnerstwa Pogranicza" PL 01 09 Kudowski Ośrodek Kultury Sportu i Promocji Dzierzoniów Dzierżoniów 1 620,00 1283,76 427,92 1 711,68 wymiana kulturalna domy kultury i osrodki sportu
68. PL0109.03-L001/19 Europejskie korzenie Hrabstwa Kłodzkiego - rozdział pierwszy PL 01 09 Towarzystwo Teatralne "Zderzenia" Kudowa Zdrój Kłodzko 10 867,00   3 625,00 14 492,00 wymiana kulturalna stowarzyszenia
69. PL2002/000-607.03-L001/1 Cykl Zawodów Sportowych o Puchar Euroregionu Glacensis PL 2002 Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej Euroregion Glacensis Kłodzko 11797,00   3933,00 15730,00 wymiana kulturalna stowarzyszenie
70. PL2002/000-607.03-L001/2 Poznajmy nasz region - legenda o Niedźwiadku Kletnusiu PL 2002 Gmina Stronie Śląskie Stronie Śląskie Kłodzko 7426,00   2475,45 9901,45 wymiana kultularna,          ochrona środowiska jednostka samorzadowa
71. PL2002/000-607.03-L001/3 Cyklo Glacensis 2005 PL 2002 Starostwo Powiatowe w Kłodzku Powiat Kłodzki Kłodzko 3039,65   1014,85 4054,50 wymiana kulturalna jednostka samorzadowa
72. PL2002/000-607.03-L001/4 Polsko - Czeski Maraton MTB Wileka Śnieżnicka 2005 PL 2002 Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Ślaskim Stronie Śląskie Kłodzko 3878,25   1292,75 5171,00 turystyka domy kultury i osrodki sportu
73. PL2002/000-607.03-L001/5 Tolk Folk 2005 - Bitwa Pięciu Armii-Polsko - Czeski Interaktywny Festyn Kulturalny PL 2002 Gmina Bielawa Bielawa Wałbrzych 7247,25   2415,75 9663,00 rozwoj gospodarczy jednostka samorzadowa
74. PL2002/000-607.03-L001/6 Polsko - Czeski targi miast partnerskich PL 2002 Gmina Wałbrzych Wałbrzych Wałbrzych 12288,05   4098,20 16386,25 rozwój gospodarczy jednostka samorzadowa
75. PL2002/000-607.03-L001/7 Polsko - Czeskie Młodzieżowe Rozgrywki Sportowe PL 2002 Gmina Wałbrzych Wałbrzych Wałbrzych 10415,57   3473,71 13889,28 wymiana kultularna jednostka samorzadowa
76. PL2002/000-607.03-L001/8 Polsko - czeski Festyn Sportowo - Muzyczny "Regałowisko 2005" PL 2002 Gmina Bielawa Bielawa Dzierżoniów 11595,75   3865,25 15461,00 wymiana kulturalna jednostka samorzadowa
77. PL2002/000-607.03-L001/9 IX Przegląd Filmów Górskich im. Andrzeja Zawady - Dzień Czeski PL 2002 Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju Lądek Zdrój Kłodzko 4956,15   1652,05 6608,20 wymiana kulturalna domy kultury i osrodki sportu
78. PL2002/000-607.03-L001/10 Rowerem bliżej natury i naszego dziedzictwa. Przewodnik po trasach rowerowych Masywu Śnieżnika PL 2002 Gmina Stronie Śląskie Stronie Śląskie Kłodzko 3613,50   1204,80 4818,30 turystyka jednostka samorzadowa
79. PL2002/000-607.03-L001/11 Europa w Hrabstwie Kłodzkim PL 2002 Gmina Miejska Kłodzko Kłodzko Kłodzko 6322,57   2107,52 8430,09 wymiana kulturalna jednostka samorzadowa
80. PL2002/000-607.03-L001/12 Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna wokół Stronia Śląskiego PL 2002 Gmina Stronie Śląskie Stronie Śląskie Kłodzko 5621,00   1874,80 7495,80 wymiana kulturalna              rozwój gospodarczy         turystyka jednostka samorzadowa
81. PL2002/000-607.03-L001/13 I Polsko - Czeski Kocioł Sztuk Ulicznych Ulica Śnieżnicka 2005 PL 2002 Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Ślaskim Stronie Śląskie Kłodzko 4737,75   1579,25 6317,00 wymiana kulturalna domy kultury i osrodki sportu
82. PL2002/000-607.03-L001/14 Aktywizacja Gospodarcza Pogranicza Kłodzko - Orlickiego poprzez rozwój turystyki i promocje produktu regionalnego PL 2002 Starostwo Powiatowe w Kłodzku Powiat Kłodzki Kłodzko 6010,87   2003,63 8014,50 rozwój gospodarczy jednostka samorzadowa
83. PL2002/000-607.03-L001/15 Polsko - Czeska Gazeta Gospodarcza PL 2002 Izba Gospodarcza w Wałbrzychu Wałbrzych Wałbrzych 15299,88   5170,92 20470,80 rozwój gospodarczy inne (Izba Gospodarcza)
84. PL2002/000-607.03-L001/16 Weekend z Frankensteinem -wspólna przyszłośc - wspólna przeszłość PL 2002 Ząbkowicki Ośrodek Kultury Ząbkowice Ślaskie Ząbkowice 14550,00   4850,00 19400,00 wymiana kulturalna domy kultury i osrodki sportu
85. PL2003/005-078.03-L001/1 System Informacji turystycznej miast partnerskich PL 2003 Urząd Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej Bystrzyca Kłodzko 22742,55   7580,85 30323,40 rozwój gospodarczy jednostka samorządowa
86. PL2003/005-078.03-L001/2 Kulturalne Zderzenia przygranicza Kraliki - Miedzylesie PL 2003 Urząd Miasta i Gminy w Miedzylesiu Międzylesie Kłodzko 4722,75   1574,25 6297,00 wymiana kulturalna jednostka samorządowa
87. PL2003/005-078.03-L001/3 Jarmark Produktu Regionalnego 2005 - II edycja PL 2003 Starostwo Powiatowe w Kłodzku Powiat Kłodzko 7607,25   2535,75 10143,00 rozwój gospodarczy jednostka samorządowa
88. PL2003/005-078.03-L001/4 Folder Turystyczny miast partnerskich Dzierżoniów - Lanskroun PL 2003 Gmina Miejska Dzierżoniów Dzierzoniów Dzierżoniów 7300,00   2456,00 9756,00 turystytyka jednostka samorządowa
89. PL2003/005-078.03-L001/5 Biegi Górskie PL 2003 Urząd Gminy Kłodzko Gmina Kłodzko Kłodzko 3812,25   1270,75 5083,00 wymiana kulturalna jednostka samorządowa
90. PL2003/005-078.03-L001/6 Wydanie przewodnika turystycznego "Wałbrzych - Hradec Kralove" połączone z obchodami Światowego Dnia Turystyki w Wałbrzychu PL 2003 Gmina Wałbrzych Wałbrzych Wałbrzych 9150,75   3050,25 12201,00 turystytyka jednostka samorządowa
91. PL2003/005-078.03-L001/7 Sport na granicy PL 2003 Międzyszkolny Klub Sportowy "Duszniki" Duszniki Zdrój Kłodzko 6394,71   2177,29 8572,00 wymiana kulturalna  
92. PL2003/005-078.03-L001/8 Lato Jaskiniowców 2005 PL 2003 Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim Stronie Śląskie Kłodzko 7039,00   2347,00 9386,00 wymiana kulturalna domy kultury i osrodki sportu
93. PL2003/005-078.03-L001/9 Architektura regionalna Pogranicza Kłodzko - Orlickiego PL 2003 Starostwo Powiatowe w Kłodzku Powiat Kłodzko 6147,00   2049,00 8196,00 turystytyka jednostka samorządowa
94. PL2003/005-078.03-L001/10 Raport z wykorzystania środkówn UE na inicjatywy transgraniczne na obszarze Euroregiony Glacensis PL 2003 Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłdzkiej Euroregion Glacensis Kłodzko 7407,00   2469,00 9876,00 studia i koncepcje rozwojowe stowarzyszenie
95. PL2003/005-078.03-L001/11 Przyjaciele po obu stronach "Piękno mojeje Zemi" PL 2003 Miejsko Powiatowa Biblioteka Publiczan w Dzierzoniowie Dzierzoniów Dzierżoniów 2966,16   1042,17 4008,33 wymiana kulturalna biblioteka
96. PL2003/005-078.03-L001/12 Turystyka aktywna na pograniczu PL 2003 Starostwo Powiatowe w Kłodzku Powiat Kłodzko 7509,75   2503,25 10013,00 turystytyka jednostka samorządowa
  694 852,41       227 765,03     864 222,93