Nr Projektu Nazwa Projektu Rok/Numer Programu Beneficjent Gmina Powiat Przyznana kwota dofinansowania w EUR Wykorzystana kwota dofinansowania w EUR Wkład własny Całkowita wartośc projektu dziedzina podziął ze względu na Beneficjenta
P99.2.001 Koncert MIĘDZY NAMI SĄSIADAMI w ramach XII Festiwalu FOLK FIESTA w Ząbkowicach Śląskich - zespoły HADAr I MAŁY HADAR (Cerveny Kostelec - Czechy) PL 99 11 Ząbkowicki Ośrodek Kultury, Ząbkowice Śląskie Ząbkowice Śląskie Ząbkowice 1000,00 1000,00         1 521,25                  2 521,25    programy wymiany kulturalnej Domy Kultury i Ośrodki Sportu
P99.2.002 Pierwszy Euroregionalny polsko - czeski spływ kajakowy WIOSENNNE WODY ZIEMI KŁODZKIEJ PL 99 11 Gmina Wiejska Kłodzko Gmina Kłodzko Kłodzko 5000,00 4504,00         1 509,24                  6 013,24    programy wymiany kulturalnej Urzędy Miast i Gmin
P99.2.003 Oznakowanie walorów krajoznawczych polskiej części Euroregionu Glacensis - koncepcja przestrzenna i realizacji PL 99 11 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis Euroregion Glacensis Kłodzko 7000,00 9500,00         3 299,99                12 799,99    rozwój gospodarczy Stowarzyszenia
P99.2.004 Euroregion Glacensis - podstawowe informacje. Publikacja informacyjno-statystyczna. PL 99 11 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis Euroregion Glacensis Kłodzko 1000,00 1000,00            882,05                  1 882,05    wspieranie rozwoju demokracji lokalnej Stowarzyszenia
P99.2.005 BIKE GLACENSIS. Koncepcja ścieżek rowerowych Ziemi Kłodzkiej i Ząbkowickiej PL 99 11 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis Euroregion Glacensis Kłodzko 6500,00 5340,31         1 780,12                  7 120,43    studia nad planowaniem przestrzennym i rozwojem Stowarzyszenia
P99.2.006 INFO GLACENSIS - projekt multimedialnej prezentacji Euroregionu Glacensis PL 99 11 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis Euroregion Glacensis Kłodzko 8500,00 8132,56         2 725,31                10 857,87    wspieranie rozwoju demokracji lokalnej Stowarzyszenia
P99.2.007 Euroregion Glacensis -Bliżej Natury- plotery i plansze wystawowe PL 99 11 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis Euroregion Glacensis Kłodzko 2800,00 2800,00         2 060,45                  4 860,45    turystyka Stowarzyszenia
P99.2.008 Sesja szkoleniowa dla informatorów turystycznych w Euoregionie Glacensis PL 99 11 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis Euroregion Glacensis Kłodzko 5000,00 4777,70         2 699,62                  7 477,32    zasoby ludzkie Stowarzyszenia
P99.2.009 Agroturystyczna atrakcja czyli winnica w górskim krajobrazie PL 99 11 Stowarzyszenie "Zdanie" Bystrzyca Kłodzko 3000,00 2069,78         1 335,18                  3 404,96    rozwój gospodarczy Stowarzyszenia
P99.2.010 Promocja idei-Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży Miast Partnerskich w Nowej Rudzie PL 99 11 Gmina Miejska Nowa Ruda Nowa Ruda - miejska Kłodzko 4500,00 3680,15         1 269,83                  4 949,98    programy wymiany kulturalnej Urzędy Miast i Gmin
P99.2.011 Bliższe poznanie PL 99 11 Urząd Miejski w Stroniu Śląskim Stronie Śląskie Kłodzko 1500,00 1500,00            500,26                  2 000,26    programy wymiany kulturalnej Urzędy Miast i Gmin
P99.2.012 Inauguracja 12 Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej w Kłodzku PL 99 11 Gmina Miejska Kłodzko Kłodzko Kłodzko 4000,00 3266,52         1 088,94                  4 355,46    programy wymiany kulturalnej Urzędy Miast i Gmin
P99.2.013 Polsko-czeskie spotkania młodzieży w Ząbkowicach Śląskich PL 99 11 Publiczne Gimnazjum nr 2 w Ząbkowicach Śl. Ząbkowice Śląskie Ząbkowice 1000,00 1000,00            374,20                  1 374,20    programy wymiany kulturalnej Szkoły
P99.2.014  XII Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej w Ząbkowicach Śl. PL 99 11 Zarząd Miasta i Gminy  Ząbkowice Śl. Ząbkowice Śląskie Ząbkowice 3500,00 2780,79         1 172,58                  3 953,37    programy wymiany kulturalnej Urzędy Miast i Gmin
P99.2.015 Wymiana sportowo-rekreacyjna pomiędzy miastami partnerskimi Cerveny Koslelec (Czechy) - Ząbkowicach Śl. PL 99 11 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śl. Ząbkowice Śląskie Ząbkowice 1000,00 815,78            416,08                  1 231,86    programy wymiany kulturalnej Domy Kultury i Ośrodki Sportu
P99.2.016 Poznawanie przyrody i dorobku kulturalnego obszarów przygranicznych PL 99 11 Park Narodowy Gór Stołowych Kudowa Zdrój Kłodzko 2500,00 1951,29            996,55                  2 947,84    programy wymiany kulturalnej Pozostałe instytucje
P99.2.017 III Targi Przygranicza Kraliki-Międzylesie 2001 PL 99 11 Gmina Międzylesie Międzylesie Kłodzko 3000,00 2947,71            984,58                  3 932,29    rozwój gospodarczy Urzędy Miast i Gmin
P99.2.018 "Granica nas nie dzieli" młodzieżowe spotkania PL 99 11 Muzeum Ziemi Kłodzkiej Kłodzko Kłodzko 1000,00 777,34            265,04                  1 042,38    programy wymiany kulturalnej Pozostałe instytucje
P99.2.019 MUFLON CROSS PL 99 11 Klub Górski K2 przy Oddziale PTTK w Ząbkowicach Śl. Ząbkowice Śląskie Ząbkowice 1000,00 1000,00            358,56                  1 358,56    turystyka Pozostałe instytucje
P99.2.020 Informator po polskiej części Euroregionu Glacensis ZIEMIA KŁODZKA I OKOLICE PL 99 11 Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej Euroregion Glacensis Kłodzko 8000,00 8000,00         4 012,19                12 012,19    rozwój gospodarczy Stowarzyszenia
P99.2.021 Polsko - Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej PL 99 11 Kudowski  Ośrodek Kultury Sportu i Promocji Kudowa Zdrój Kłodzko 1000,00 958,20         1 061,79                  2 019,99    programy wymiany kulturalnej Domy Kultury i Ośrodki Sportu
P99.2.022 Polsko - Czeska Dwudziestka - Półmaraton PL 99 11 Kudowski  Ośrodek Kultury Sportu i Promocji Kudowa Zdrój Kłodzko 1000,00 897,33            835,64                  1 732,97    turystyka Domy Kultury i Ośrodki Sportu
P99.2.023 Dni miast partnerskich: Hronova i Kudowy PL 99 11 Kudowski  Ośrodek Kultury Sportu i Promocji Kudowa Zdrój Kłodzko 1200,00 1200,00            401,05                  1 601,05    programy wymiany kulturalnej Domy Kultury i Ośrodki Sportu
P99.2.024 Polsko - Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej - Pociąg radości PL 99 11 Kudowski  Ośrodek Kultury Sportu i Promocji Kudowa Zdrój Kłodzko 2000,00 2000,00         1 354,22                  3 354,22    programy wymiany kulturalnej Domy Kultury i Ośrodki Sportu
   76 000,00       71 899,46       32 904,72          104 804,18