Nr Projektu Nazwa Projektu Rok/Numer Programu Beneficjent Gmina Powiat Przyznana kwota dofinansowania w EUR Wykorzystana kwota dofinansowania w EUR Wkład własny Całkowita wartośc projektu dziedzina podziął ze względu na Beneficjenta
PL0011.03-L001/1 Koncepcja i oznakowanie ścieżek narciarskich w polskiej części Euroregionu Glacensis PL 00 11 Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej Euroregion Glacensis Kłodzko 16771,00 13641,09 4547,03 18188,12 rozwój gospodarczy i turystyka Stowarzyszenie
PL0011.03-L001/2 Aktywizacja gospodarcza Euroregionu Glacensis poprzez rozwój turystyki i promocję potencjału turystycznego PL 00 11 Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej Euroregion Glacensis Kłodzko 10362,00 8863,44 2954,49 11817,93 rozwój gospodarczy i turystyka Stowarzyszenie
PL0011.03-L001/3 V Targi Przygranicza Kraliki - Międzylesie PL 00 11 Urząd Miejski w Międzylesiu Międzylesie Kłodzko 4154,00 4035,91 1345,30 5381,21 rozwój gospodarczy i turystyka jednostka samorządowa
PL0011.03-L001/4 Obchody Dni Miast Partnerskich Kudowy Zdroju i Hronova połączone z biegim "XI Polsko - Czeska Dwudziestka" PL 00 11 Kudowski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Kudowa Zdrój Kłodzko 3579,00 2518,99 839,67 3358,66 wymiana kulturalna domy kultury i ośrodki sportu
PL0011.03-L001/5 Oznakowanie ścieżek i szlaków rowerowych w polskiej części Euroregionu Glacensis PL 00 11 Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej Euroregion Glacensis Kłodzko 46042,00 45072,96 15024,32 60097,28 rozwój gospodarczy i turystyka Stowarzyszenie
PL0011.03-L001/6 Śnieżnickie Lato Jaskiniowców PL 00 11 Urząd Miejski w Stroniu Śląskim Stronie Śląskie Kłodzko 4465,00 3683,26 1227,76 4911,02 wymiana kultularna jednostka samorządowa
PL0011.03-L001/7 Poszerzenie partnerskich kontaktów transgranicznych - Dni Broumova w Nowej Rudzie PL 00 11 Urząd Miejski w Nowej Rudzie Nowa Ruda - miejska Kłodzko 7085,00 5248,11 5248,12 10496,23 wymiana kulturalna jednostka samorządowa
PL0011.03-L001/8 Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży Miast Partnerskich w Nowej Rudzie-Blisko siebie PL 00 11 Urząd Miejski w Nowej Rudzie Nowa Ruda - miejska Kłodzko 5430,00 3844,20 1647,52 5491,72 wymiana kulturalna domy kultury i ośrodki sportu
PL0011.03-L001/9 41 Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski PL 00 11 Kudowski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Kudowa Zdrój Kłodzko 4221,00 2104,10 701,37 2805,47 wymiana kluturalna domy kultury i ośrodki sportu
PL0011.03-L001/10 Sąsiedzkie muzykowanie PL 00 11 Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim Stronie Śląskie Kłodzko 4941,00 3614,44 1204,82 4819,26 wymiana kulturalna jednostka samorządowa
PL0011.03-L001/11 Promocja turystyki na pograniczu Kłodzko-Orlickim PL 00 11 Starostwo Powiatowe w Kłodzku Powiat Kłodzki Kłodzko 3848,00 2582,22 907,26 3489,48 rozwój gospodarczy i turystyka jednostka samorządowa
PL0011.03-L001/12 Zintegrowany Program Rozwoju Przedsiębiorczości Pogranicza Polsko - Czeskiego w perpektywie przystąpienia do UE PL 00 11 A GROREG w Nowej Rudzie Nowa Ruda - miejska Kłodzko 14240,00 11292,33 3764,12 15056,45 rozwój gospodarczy i turystyka organizacja pozarządowa
PL0011.03-L001/13 Powiązanie Śródsudeckiej drogi turystycznej z trasą po fortyfikacjach dla zmotoryzowanych PL 00 11 Starostwo Powiatowe w Kłodzku Euroregion Glacensis Kłodzko 3304,00 3297,71 1100,41 4398,12 rozwój gospodarczy i turystyka jednostka samorządowa
PL0011.03-L001/14 Szachowy Glacensis PL 00 11 Uczniowski Klub Sportowy "Sudety" Kłodzko Kłodzko Kłodzko 5252,00 4148,83 1778,07 5926,90 wymiana kulturalna Stowarzyszenie
PL0011.03-L001/15 Pogranicze Kłodzko - Orlickie koleją PL 00 11 Starostwo Powiatowe w Kłodzku Powiat Kłodzko 6639,00 5612,91 1871,97 7484,88 rozwój gospodarczy i turystyka jednostka samorządowa
PL0011.03-L001/16 SUDETY-powrót do przeszlości PL 00 11 Stowarzyszenie "Zdanie" Stara Bystrzyca Bystrzyca Kłodzko 10497,00 9820,50 3427,17 13247,67 wymiana kulturalna Stowarzyszenie
PL0011.03-L001/17 Informator turystyczny 2003/2004 Ziemi Noworudzko Radkowskiej i ziemi Broumovskiej w Euroregionie Glacensis PL 00 11 Partnerstwo Noworudzko - Radkowskie Nowa Ruda - miejska Kłodzko 3587,00 3302,34 1701,21 5003,55 rozwój gospodarczy i turystyka Stowarzyszenie
PL0011.03-L001/18 Konferencja Kłodzko - Orlicka PL 00 11 Starostwo Powiatowe w Kłodzku Powiat Ząbkowice 3578,00 3150,29 1058,51 4208,80 rozwój gospodarczy i turystyka jednostka samorządowa
PL0011.03-L001/19 Szukamy wspólnej drogi do Europy PL 00 11 Zespół Szkół Samorządowych w Ciepłowodach Ciepłowody Kłodzko 9684,00 2623,64 874,54 3498,18 wymiana kulturalna szkoła
167679,00 138457,27 51223,66 189680,93