Nr Projektu Nazwa Projektu Rok/Numer Programu Beneficjent Gmina Powiat Przyznana kwota dofinansowania w EUR Wykorzystana kwota dofinansowania w EUR Wkład własny Całkowita wartośc projektu dziedzina kategoria beneficjenta
PL0109.03-L001/2 Studium wykorzystania szczytowej strefy Śnieżnika dla rozwoju ruchu turystycznego. PL 01 09 Starostwo Powiatowe w Kłodzku Powiat Kłodzki Kłodzko 2560,00   860,00 3 420,00 studia i koncepcje rozwojowe jednostka samorzadowa
PL0109.03-L001/3 Miejska Trasa Turystyczna i Rozbudowa Systemu Informacji Turystycznej PL 01 09 Urząd Miasta i Gminy w Bystrzycy Kł Bystrzyca Kłodzko 8752,00 8019,31 2 673,11 10 692,42 rozwój gospodarczy i turystyka jednostka samorzadowa
PL0109.03-L001/4 Konferencja Kłodzko-Orlicka         2004-2005 PL 01 09 Starostwo Powiatowe    w Kłodzku Powiat Kłodzki Ząbkowice 5 835,00   1 945,70 7 780,70 studia i koncepcje rozwojowe jednostka samorzadowa
PL0109.03-L001/5 Cyklo Glacensis 2004 PL 01 09 Starostwo Powiatowe    w Kłodzku Powiat Kłodzki Kłodzko 3 920,00 3669,49 1 227,74 4 897,23 wymiana kulturalna jednostka samorzadowa
PL0109.03-L001/6 Uczmy się partnerstwa we wspólnej Europie PL 01 09 Zespol Szkół Samorządowych Ciepłowody Kłodzko 10 251,00   3 418,00 13 669,00 wymiana kulturalna szkoła
PL0109.03-L001/7 VI Targi przygranicza Międzylesie - Kraliki 2004 PL 01 09 Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Międzylesie Kłodzko 6 630,00 3978,00 2 143,35 6 121,35 rozwój gospodarczy i wymiana kulturalna jednoska samorządowa
PL0109.03-L001/8 Dzierżonowskie prezentacje 2004     Polski-Czeskie targi           gospodarczo-kulturalne PL 01 09 Gmina Miejska Dzierżoniow Dzierzoniów Kłodzko 19 416,00 18435,87 6 507,80 24 943,67 wymiana kulturalna jednostka samorzadowa
PL0109.03-L001/9 Międzynarodowe wyścigi psich zaprzęgów PL 01 09 Gmina Miejska      Duszniki Zdrój Duszniki Zdrój Kłodzko 4 066,00   1 504,00 5 570,00 wymiana kulturalna jednostka samorzadowa
PL0109.03-L001/10 Pływać każdy może ...-Polsko-Czeskie Zawody Pływackie PL 01 09 Kudowski Ośrodek Kultury Sportu i Promocjii Kudowa Zdrój Kłodzko 4 853,00 4330,68 1 443,56 5 774,24 wymiana kulturalna domy kultury i osrodki sportu
PL0109.03-L001/11 Arnoszt z Pardubic (1297-1364) - obchody jubeliuszowe 2003-2004 PL 01 09 Muzeum Ziemi Kłodzkiej Kłodzko Dzierżoniów 11 683,00 11205,64 3 737,21 14 942,85 wymiana kulturalna muzea
PL0109.03-L001/12 Doposażenie Śródsudeckiej drogi turytycznej-odcinek Lądek Zdrój- przejscie graniczne Lutynia/Travna w elementy otoczenia turystycznego PL 01 09 Starostwo Powiatowe    w Kłodzku Lądek Zdrój Kłodzko 5 925,00   1 975,00 7 900,00 rozwój gospodarczy i turystyka jednostka samorzadowa
PL0109.03-L001/13 Szachowy Glacensis 2 PL 01 09 Uczniowski Klub Sportowy "Sudety" Kłodzko Kłodzko 5 708,00   2 038,00 7 746,00 wymiana kulturalna stowarzyszenia
PL0109.03-L001/14 Transgraniczne powiązania turystyczne Dusznik Zdroju i Destnej w Górach Orlickich PL 01 09 Starostwo Powiatowe    w Kłodzku Powiat Kłodzki Kłodzko 6 251,00 5845,57 1 948,53 7 794,10 studia i koncepcje rozwojowe jednostka samorzadowa
PL0109.03-L001/15 Przyjaciele po Obu Stronach Sudetów PL 01 09 Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna Im. K.K. Baczyńskiego w Dzierżoniowie Dzierzoniów Kłodzko 1 846,00 1596,09 560,79 2 156,88 wymiana kulturalna biblioteka
PL0109.03-L001/16 Sąsiedzkie Muzykowanie 2004 PL 01 09 Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim Stronie Śląskie Kłodzko 6 392,00 6157,71 2 052,57 8 210,28 wymiana kulturalna domu kultury i ośrodki sportu
PL0109.03-L001/17 X-rocznica Współpracy Partnerskiej - Historia, Tradycja, Współczesność PL 01 09 Urząd Miasta i Gminy                    w Bystrzycy Kł Bystrzyca Kłodzko 6 750,00 6236,66 2 078,88 8 315,54 wymiana kulturalna jednostka samorzadowa
PL0109.03-L001/18 Bieg " Polsko - Czeska 20 i Dzień Partnerstwa Pogranicza" PL 01 09 Kudowski Ośrodek Kultury Sportu i Promocji Dzierzoniów Dzierżoniów 1 620,00 1283,76 427,92 1 711,68 wymiana kulturalna domy kultury i osrodki sportu
PL0109.03-L001/19 Europejskie korzenie Hrabstwa Kłodzkiego - rozdział pierwszy PL 01 09 Towarzystwo Teatralne "Zderzenia" Kudowa Zdrój Kłodzko 10 867,00   3 625,00 14 492,00 wymiana kulturalna stowarzyszenia
123325,00 40 167,16 156 137,94