Nr Projektu Nazwa Projektu Rok/Numer Programu Beneficjent Gmina Powiat Przyznana kwota dofinansowania w EUR Wykorzystana kwota dofinansowania w EUR Wkład własny Całkowita wartośc projektu dziedzina kategoria beneficjenta
PL2003/005-078.03-L001/1 System Informacji turystycznej miast partnerskich PL 2003 Urząd Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej Bystrzyca Kłodzko 22742,55   7580,85 30323,40 rozwój gospodarczy jednostka samorządowa
PL2003/005-078.03-L001/2 Kulturalne Zderzenia przygranicza Kraliki - Miedzylesie PL 2003 Urząd Miasta i Gminy w Miedzylesiu Międzylesie Kłodzko 4722,75   1574,25 6297,00 wymiana kulturalna jednostka samorządowa
PL2003/005-078.03-L001/3 Jarmark Produktu Regionalnego 2005 - II edycja PL 2003 Starostwo Powiatowe w Kłodzku Powiat Kłodzko 7607,25   2535,75 10143,00 rozwój gospodarczy jednostka samorządowa
PL2003/005-078.03-L001/4 Folder Turystyczny miast partnerskich Dzierżoniów - Lanskroun PL 2003 Gmina Miejska Dzierżoniów Dzierzoniów Dzierżoniów 7300,00   2456,00 9756,00 turystytyka jednostka samorządowa
PL2003/005-078.03-L001/5 Biegi Górskie PL 2003 Urząd Gminy Kłodzko Gmina Kłodzko Kłodzko 3812,25   1270,75 5083,00 wymiana kulturalna jednostka samorządowa
PL2003/005-078.03-L001/6 Wydanie przewodnika turystycznego "Wałbrzych - Hradec Kralove" połączone z obchodami Światowego Dnia Turystyki w Wałbrzychu PL 2003 Gmina Wałbrzych Wałbrzych Wałbrzych 9150,75   3050,25 12201,00 turystytyka jednostka samorządowa
PL2003/005-078.03-L001/7 Sport na granicy PL 2003 Międzyszkolny Klub Sportowy "Duszniki" Duszniki Zdrój Kłodzko 6394,71   2177,29 8572,00 wymiana kulturalna  
PL2003/005-078.03-L001/8 Lato Jaskiniowców 2005 PL 2003 Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim Stronie Śląskie Kłodzko 7039,00   2347,00 9386,00 wymiana kulturalna domy kultury i osrodki sportu
PL2003/005-078.03-L001/9 Architektura regionalna Pogranicza Kłodzko - Orlickiego PL 2003 Starostwo Powiatowe w Kłodzku Powiat Kłodzko 6147,00   2049,00 8196,00 turystytyka jednostka samorządowa
PL2003/005-078.03-L001/10 Raport z wykorzystania środkówn UE na inicjatywy transgraniczne na obszarze Euroregiony Glacensis PL 2003 Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłdzkiej Euroregion Glacensis Kłodzko 7407,00   2469,00 9876,00 studia i koncepcje rozwojowe stowarzyszenie
PL2003/005-078.03-L001/11 Przyjaciele po obu stronach "Piękno mojeje Zemi" PL 2003 Miejsko Powiatowa Biblioteka Publiczan w Dzierzoniowie Dzierzoniów Dzierżoniów 2966,16   1042,17 4008,33 wymiana kulturalna biblioteka
PL2003/005-078.03-L001/12 Turystyka aktywna na pograniczu PL 2003 Starostwo Powiatowe w Kłodzku Powiat Kłodzko 7509,75   2503,25 10013,00 turystytyka jednostka samorządowa
92799,17 31055,56 123854,73